Om Lyngbygaard

Lyngbygaard blev oprettet som hovedgård efter svenskekrigene, hvor landsbyen Lyngby nord for den nuværende hovedgård var blevet brændt ned.

Gerdrup-Lyngbygaard Gods ejes i dag af Peter Melchior, som bor på Lyngbygaard. Peter Melchior er gift med Helle Bagge Melchior  – har to børn.

Peter Melchior overtog godset fra sine bedsteforældre Peter og Mary Fabricius i perioden 1983 til 1994, hvor begge bedsteforældre døde henholdsvis i februar og november.

Peter Fabricius opvoksede på Gerdrup gods og overtog begge gårde i 1939 som forpagter. I samme år giftede Peter og Mary Fabricius sig og flyttede ind på Lyngbygaard.

Peter og Mary havde 5 døtre henholdsvis Nina, Hanne, Benedicte, Tofa og Britta som den yngste. Hanne og Benedicte lever  ikke mere.

Peter Melchior er søn af Nina, den ældste af de fem børn.