Skovbrug

Skoven på Gerdrup-Lyngbyggard Gods er 140 ha fordelt på 6 mindre skove i området nord for Skælskør. Skoven er meget varieret og indeholder alle gængse danske træarter med hovedvægten på gran og eg samt juletræer.

I skoven føres en forsigtig hugst, som er tilpasset konjunkturerne. Fra skovene sælges selvskovertræ som sanketræ og i længder af 2,7 meter tilkørt fast vej.

Den største produktion i skovene er produktionen af juletræer og klippegrønt, som samlet andrager 75 ha fordelt i skoven og på landbrugsjorden. Dette giver en årlig produktion af ca. 40.000 juletræer og ca. 5 tons klippegrønt.

Skoven tilses af Verner Lauritsen, som bistår med den daglige drift.

Henvendelse vedr. skoven til godskontoret på 58 14 02 90/40 55 11 42.